گسل های تهران

1مطلب موجود می باشد.
بازار مسکن

شهرداری تهران مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل را صادر کرد


رییس سابق سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: در تهران فقط در بازه زمانی 10 ساله شهرداری مجوز ساخت 127 برج بر روی گسل و مجوز ساخت 125 برج در بر معابر کمتر از 10 متر را داده است.