ساختمان آلومینیوم

1مطلب موجود می باشد.
اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان

«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست


رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گفت: با توجه به شرایط ناایمن ادامه فعالیت ساختمان آلومینیوم در قلب پایتخت، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان می‌گوید.