تقویت ذهن

1مطلب موجود می باشد.
بازار مسکن

از “متروپل آبادان” بیاموزیم


به گزارش مجله مسکن دیاموند، در یادداشت هوشنگ فروغمند اعرابی آمده است: خبر تلخ ریزش ساختمانی ۱۰ طبقه در آبادان به قدری دلخراش و اسفناک است که…