بنیاد مستضعفان

2مطلب موجود می باشد.
اخبار ایران

مشارکت بنیاد در ساخت ۱۴۰۰ واحد مسکن محرومان در‌ آذربایجان غربی


رئیس بنیاد مستضعفان در سفر به آذربایجان غربی، جزئیاتی از اقدامات بنیاد مستضعفان در این استان را در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، بهداشت و درمان، کمک های معیشتی، آبرسانی، صنعت و غیره را تشریح کرد.

اخبار سازمان نظام مهندسی ساختمان

«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست


رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گفت: با توجه به شرایط ناایمن ادامه فعالیت ساختمان آلومینیوم در قلب پایتخت، بنیاد مستضعفان به عنوان مالک این ساختمان می‌گوید.