اجاره

1مطلب موجود می باشد.
بازار مسکن

جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه‌وشهرسازی برای مدیریت اجاره‌بها


محمودزاده گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.