مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری

Rate this post

به گزارش مجله خبری دیاموند به نقل از شبکه خبر، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به تبصره این شورا در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با تعمیم این مجوز به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر، با تشخیص نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ پیرو تبصره ذیل ماده ۱۲ آئین‌نامه ماده ۵۴ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ این شورا در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با توجه به ضرورت‌های موجود برای مشارکت مدیریت شهری در تهیه طرح‌های تفصیلی، در ادامه طرح جامع و نیز تسریع در تهیه طرح‌های مذکور، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مذکور به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت کرد.

کد خبر؛ 846

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *